Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast bude ohodnocena v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání 6 kredity pro lékaře.


Čtvrtek 13. 6.

Pátek 14. 6.

14.00–15.00 Registrace účastníků


15.00–15.10 Zahájení odborné akce

 • MUDr. Josef Vytlačil – Associate Director Medical Affairs, Gilead Sciences s. r. o.
 • prim. MUDr. Pavel Dlouhý – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP


15.00–16.25 Covid-19, HCV, HDV a HIV

Předsedající: prim. MUDr. Pavel Dlouhý

 • Covid-19 v intenzivní péči MUDr. Štěpán Cimrman
 • Reinfekce HCV nejsou časté, ale mohou být opakované – prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 • Terapie hepatitidy D v klinické praxi – MUDr. Josef Škárek
 • Nadějná terapeutická možnost pro multirezistentní HIV pacienty – MUDr. David Jilich, Ph.D.
 • Panelová diskuze


16.25–16.40 Coffee break


16.40–17.55 Virová onemocnění přenášená vektory

Předsedající: prim. MUDr. Aleš Chrdle

 • Klíšťová encefalitida – prim. MUDr. Aleš Chrdle
 • Infekce způsobené hantaviry – MUDr. Jiří Sagan
 • West‑Nile a Dengue virus – MUDr. Petr Husa, Ph.D.
 • Panelová diskuze


17.55–18.00 Zakončení odborného programu


18.00–19.00 Večeře

9.00–10.15 Herpetické infekce

Předsedající: prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.

 • Herpesviry – naši souputníci i vlci v šatě beránčím – MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
 • Infekce HSV-1,2 a jejich komplikace – prim. MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.
 • VZV – Současný přístup k varicelle a herpes zoster – prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
 • Panelová diskuze

 

10.15–10.30 Coffee break

 

10.30–11.45 Varia

Předsedající: prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

 • HPV infekce a její dopady – prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
 • Virové infekce u imunosuprimovaných osob – prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
 • Vakcinace proti virovým infekcím – co je nového? – prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.
 • Panelová diskuze

 

11.45–12.00 Zakončení odborného setkání

 

12.00–13.00 Oběd