Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast bude ohodnocena v rámci celoživotního postgraduálního vzdělávání 6 kredity pro lékaře.


Čtvrtek 1. 6.

Pátek 2. 6.


14:00–15:00 Registrace účastníků

15:00–16:15 Covid-19 a jiné respirační infekce

Předsedající: prim. MUDr. Pavel Dlouhý

 • Epidemiologie covidu-19 v čase – MUDr. Petr Smejkal
 • Covid-19 v současnosti z klinického pohledu – prim. MUDr. Pavel Dlouhý
 • Aktuální pohled na RSV infekce – MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
 • Syndromické testování respiračních virových infekcí – doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
 • Panelová diskuze

16:15–16:30 Coffee break

16:30–17:45 HIV/AIDS a Monkeypox

Předsedající: prim. MUDr. Milan Zlámal

 • HIV/AIDS – Kde se dnes nacházíme? – prim. MUDr. Pavel Dlouhý
 • Doporučené postupy diagnostiky a léčby HIV/AIDS – co je nového? – MUDr. Lukáš Fleischhans
 • PrEP a PEP – realita v České republice – MUDr. Zofia Bartovská, Ph.D.
 • Mpox – prim. MUDr. Milan Zlámal
 • Panelová diskuze

17:45–18:00 Zakončení odborného programu

18:00–19:00 Večeře


9:00–10:15 Virové hepatitidy B,C,D,E

Předsedající: prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

 • Reaktivace HBV u imunokompromitovaných pacientůMUDr. Petr Husa, Ph.D.
 • Aktuální přístup k terapii HCV infekce – prim. MUDr. Aleš Chrdle
 • Když je HBV, může být i HDV – prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
 • Hepatitida E – MUDr. Matúš Mihalčin, Ph.D.
 • Panelová diskuze

 

10:15–10:30 Coffee break

 

10:30–11:45 Varia

Předsedající: prim. MUDr. Aleš Chrdle

 • Virové infekce cestovatelů – prim. MUDr. Aleš Chrdle
 • CMV infekce – diagnostika a léčba – MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
 • Novinky v očkování v prevenci virových infekcí – MUDr. Daniel Dražan
 • Lékové interakce antivirotik – PharmDr. Irena Murínová
 • Panelová diskuze

 

11:45–12:00 Zakončení odborného setkání

 

12:00–13:00 Oběd