Virology news 2023

1.–2. 6. 2023

OREA Hotel Angelo, Praha

Modul: Intro banner


Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na odborné setkání Virology News, pořádané společností Gilead Sciences, s. r. o., ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP, které se bude konat 1.–2. 6. 2023 v OREA Hotelu Angelo Praha (Radlická 3216/1 g, Praha 5 – Smíchov).

Odborný garant: prim. MUDr. Pavel Dlouhý

Pořadatel: Gilead Sciences s.r.o., Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24268551

ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP
Aktuality

Odborné sympozium Virology news 2023

Odborné sympozium Virology news 2023

Odborné sympozium Virology news 2023 se bude konat prezenčně v Orea Hotelu Angelo Praha ve dnech 1.–2. 6. 2023.

Modul: Aktuality


CS-UNB-0306
Modul: Partneři