Virology news 2024

13.–14. 6. 2024

Hermitage Hotel Praha

Modul: Intro banner


Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si vás pozvat na odborné setkání Virology News 2024, pořádané společností Gilead Sciences s. r. o. ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEP, které se bude konat

13.–14. 6. 2024Hermitage Hotelu Praha (Svobodova 1961/1 128 00 Praha 2).


Odborný garant: prim. MUDr. Pavel Dlouhý (předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP)

Pořadatel: Gilead Sciences s. r. o., Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 24268551

ve spolupráci se Společností infekčního lékařství ČLS JEPAktuality

Odborné sympozium Virology news 2024

Odborné sympozium Virology news 2024

Odborné sympozium Virology news 2024 se bude konat prezenčně v Hermitage Hotelu Praha ve dnech 13.–14. 6. 2024.

Modul: Aktuality


Modul: Partneři
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      CS-UNB-0525